woensdag 6 maart 2019

WorkshopSt Caeciliakoor start een project koorzang!

Houdt u van zingen?
Dan is er nu de kans om in te stappen in een kortlopend project van ons St. Caeciliakoor.
Onder leiding van Monique van den Hoogen en muzikale begeleiding van Gert Lagerwerf, starten wij in de maand maart een project. Voor mensen die graag zingen is het mogelijk om hieraan mee te doen.
Het duurt vier repetities met als klapstuk natuurlijk de uitvoering bij de eucharistieviering op zaterdag 30 maart (Laetare). In het programma zit van alles wat. Van Gregoriaans tot meerstemmige gezangen, met daar tussen ook acclamaties.
Na de viering op zaterdagavond 30-03-2019 sluiten we dit project af met een gezellige koor bijeenkomst met een hapje en een drankje.
Meld u aan voor deelname per email: st.caecilia@gmail.com of per telefoon 0348-562527.
Proef eens de gezelligheid van een gemengd koor!
Data repetities aanvang 19.30 uur in “ ’t Heiligleven” in Oudewater.
Woensdag 06-03-2018 bij uitzondering om 20.00 uur
Woensdag 13-03-2019
Woensdag 20-03-2019
Woensdag 27-03-2019
Zaterdag 30-03-2019 Half vasten, uitvoering en gezellige afsluiting.

dinsdag 27 november 2018

R.K. KERKKOOR ST. CAECILIA MAAKT EEN NIEUWE START

25 November 2018 is een belangrijke datum in de geschiedenis van het St. Caeciliakoor.
In een viering van Christus Koning van het Heelal en van onze patroonheilige St. Caecilia is de fusie van het Dameskoor en het Herenkoor bekrachtigd.
Dames en Heren gaan voortaan samen verder onder de naam: "R.K. Kerkkoor St. Caecilia".
Foto Ria Boere

17 Dames en 16 heren vormen het nieuwe koor. Op 8 november was in de Algemene ledenvergadering de fusie al met algemene instemming uitgesproken.
Ook is daar een nieuw koorbestuur gekozen.
Als voorzitter is dhr. Theo Boere door de leden aangewezen.
In het bestuur werden dhr. Piet Vermeij en dhr. Arnold Klever gekozen. Zij gaan  de functies van penningmeester en secretaris vervullen. Zij zullen worden ondersteund door de commissies: Liturgie , Muziekbibliotheek en Sociale contacten.

zondag 19 maart 2017

GREGORIAANS ZONDAG LAETARE

A.s. zaterdag 25 maart, zingt ons koor de wisselende gezangen van de 4e zondag van de 40 dagentijd onder leiding van dirigente Monique van den Hoogen en piano Gert Lagerwerf.
Dit vindt plaats in de tuinzaal van De Wulverhorst bij de eucharistieviering om 19.00 uur met voorganger pater C. Spruit. De vaste gezangen zijn uit de mis "Ad modum Gregorianum". Ook het "Attenden  Dominum" zal niet ontbreken.
Voor de liefhebbers van Gregoriaans is dit een mooie gelegenheid om dit te komen beluisteren.

maandag 21 november 2016

GROEPSFOTO'S JUBILEUM

HERENKOOR ST. CAECILIA SAMEN MET UTRECHTS BYZANTIJNS ENSEMBLE


Foto's: Ria Boere

In de Ijsselbode van week 47 vind t je een gedetailleerd verslag van de viering.

Click op onderstaande link:
http://ijsselbode.onlinetouch.nl/4#/0

Op "High Tea" bij St. Caecilia, 20 november 2016


 
Tijdens de "High tea" zong Piet Vermeij onder begeleiding van Gert Lagerwerf een drietal liederen. Als eerste Lillie Marleen. er is geen opname van gemaakt van wege een lege batterij, daarom moet u het met de tekst doen.
 
 
Lied t.g.v. het 80 jarig bestaan van
Het herenkoor “St Caecilia”
zondag 20 november 2016
Melodie: Lili Marlen                                                              Tekst: Piet Vermeij
         Tachtig jaar geleden was een and’re tijd
         Men was voor de kerrek ov’ral toe bereid.
         Ook bij de vorming van een koor
         ging dat er vlotjes tussendoor
         Dat werd Caecilia  (2 x )
 
Weledele heer Nota van het postkantoor
Werd de eerste dirigent en ging er dan ook voor.
Als je soms eens niet zingen kon
werd je beboet, zonder pardon.
Zo was het herenkoor!! (2x)

En na al die mannen kwam de eerste vrouw
Met Rosita Penders wende dat al gauw.
Zij was de glimlach van het koor,
dus gingen we gelukkig door
met ons Caecilia (2x).
 
         Dan Ambrosianus, na hem meester Flip.
         Toen nam Theo Pollemans het koor in vaste grip
         Daarna verscheen Kees van den Brink,
         en nu Monique, ook die is flink.
         Dat is het herenkoor!! (2x)
 
         Haar muzikale leiding stellen we op prijs
         Door haar manier van aanpak houden we goed wijs.
         Dat zij nog vele jaren lang
         Ons dirigeert in ons gezang
         Da’s goed voor’t herenkoor!! (2x)
 
 
 
 
80 jaaar Herenkoor “St Caecilia”  van de
St. Franciscuskerk  te  Oudewater
20 november 2016
 
         Melodie: “La Montagne” van Jean Ferrat                               Tekst: Piet Vermeij
          Beter bekend als;  “Het Dorp” van Wim Sonneveld
 
Gregoriaans is onze stiel
Dat zingen we met hart en ziel
Nu al zo’n tachtig jaren lang.
 
Maar in deze moderne tijd.
Wijzigt de kerk ook haar beleid.
Of gaat dat onder lichte dwang?
 
Ook wij hebben ons aangepast.
Zoals dat een goed kerkkoor past.
We zingen nu in meerd’re talen.
 
De lof en glorie van de Heer.
Al ademt het een and’re sfeer.
Maar ook daarin willen we stralen.
 
Refr.
Zo wil het koor komende jaren
Te allen tijde dienstbaar zijn
Ondanks die meer dan tachtig jaren
Die enkelen van ons ook zijn.
 
Tot slot heb ik ook nog een wens
Als zanger en van mens tot mens
Houd toch Caecilia in eer.
 
Het is een wonderschone maagd
Die regelmatig aandacht vraagt
Niet voor zichzelf; maar voor de Heer
 
Moge voor de Franciscuskerk
Haar meer dan tachtig jaren werk
Toch geen verloren moeite blijken.
 
Zodat we jarenlang nog door
En steeds nog zingend in een koor
De liturgie blijven verrijken.
 
Refr.
Want op de wenteltrap naar boven,
zullen niet vaak meer zangers gaan.
Toch zingen wij voor Hem daarboven:
Per omnia saecula!!
 
                                                                       Oudewater, 20-11-2016

maandag 7 november 2016

Jubileum, 80 jaar herenkoor St Caecilia!


Jubileum, 80 jaar herenkoor St Caecilia!

Op zondag 20 november 2016 om 10.00 uur, viert het St Caeciliakoor van de St Franciscus kerk in Oudewater zijn 80 jarig bestaan.

Bij de oprichting in 1936 werd er alleen nog Latijn gezongen, en was het koor “alleenheerser” in de viering van de hoogmis op zondag.

Door veranderingen in de liturgie door de jaren heen is dat Latijn tot een minimum gedaald. Toch gaan wij er prat op nog steeds een viering met Latijn en Gregoriaans te kunnen zingen. Het is een genot om deze sacrale klanken te mogen vertolken. Ook de Nederlandse gezangen staan tegenwoordig op het rooster. Hiervan zingen we vaak meerstemmige stukken samen met het dameskoor van de parochie. Dit doen wij onder de enthousiaste leiding van de dirigente Monique van den Hoogen. Zij weet onze stemmen in de goede richting te sturen.

Dat het zingen veel voldoening geeft blijkt wel uit het feit, dat bijna alle koorleden wel een persoonlijk jubileum hebben meegemaakt.

Met enkele wat oudere leden is het natuurlijk welkom als ook jongeren onze gelederen zouden komen versterken. Als je op zondag 20 november om 10.00 uur, de plechtige jubileum viering komt bijwonen, kan het niet anders of je enthousiasme voor deze zang wordt gewekt.

We zijn verheugd dat we een gedeelte van het Utrechts Byzantijns Koor bereid hebben gevonden om, naast onze Gregoriaanse gezangen, in deze viering ook enige Grieks Byzantijnse liederen ten gehore te brengen. Dit zal de liturgie en onze feestvreugde zeker versterken.

Wij nodigen iedereen, die een fijne en/of devote zondagmorgen willen beleven, uit bij deze feestelijke Eucharistieviering!

Secr.: A. Klever

E.: St.Caecilia@gmail.com