donderdag 2 juni 2022

Groot koor bij jubileum van pastor Huub

01-06-2022

Een koor van 46 mannen en vrouwen, samengesteld uit alle locaties van onze parochie, was opgesteld om onder leiding van Geert Liefting en begeleid door de gebroeders Kooiman, te zingen bij het 26 jaar priesterjubileum van pastoor Huub Spaan.zaterdag 2 april 2022

Overlijden Wim Stijnman

 Hieronder de rouwkaart aan ons koor gericht.

In memoriam Wim Stijnman.

 

Vorige week donderdag, 31 maart 2022, bereikte ons het bericht dat

ons medekoorlid Wim Stijnman, op 87 jarige leeftijd, is overleden.

Ondanks zijn afnemende gezondheid zijn we toch geschokt en

verdrietig om zijn heengaan.

 

Het St. Caeciliakoor en de zangvereniging De Banier willen stilstaan

bij zijn inzet voor de beide koren.

Wim zong 75 jaar bij het St. Caeciliakoor en 64 jaar bij De Banier.

Hij kreeg dan ook terecht de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia”

en de onderscheiding “ Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

 

Als jonge knul trad Wim al net na de oorlog toe als aspirant-lid bij het

St. Caeciliakoor, en moest in die tijd ook regelmatig aantreden voor

het zingen van de doordeweekse missen.

Van Kees, die Wim al heel wat langer kent, hoorde ik dat Wim vanaf

de eerste naoorlogse jaren met Kerstmis altijd alle nachtmissen heeft gezongen,

vroeger vaak zelfs 2 missen per nacht, totdat Corona hier enkele jaren geleden een

eind aan maakte. Over inzet gesproken.

Bij repetities en vieringen was Wim er altijd en was de grote

inspirator van het koor, en bij de Gregoriaanse gezangen een vaste

kracht als voorzanger, samen met zijn broers Adri en Dré. Met hen

en zijn broer Jan zong Wim ook bij De Banier. Bij de beide koren

was men blij met Wim, want als drager van de baspartij had je

immers aan hem houvast.

Wim hield enorm van het zingen, na de repetities bijpraten en een

borreltje drinken. Ook daar genoot Wim van.

Ook was Wim vele jaren bestuurslid van het St. Caeciliakoor.

Evenzo was hij actief in de Liturgische Commissie van de parochie.

Daar zorgde hij ervoor dat de liederen voor de vieringen werden

uitgezocht en het calendarium voor de koorleden- en de

parochiegemeenschap beschikbaar waren.

 

Toen Wim op relatief jonge leeftijd gehandicapt raakte was dat voor

iedereen een klap. Samen met Ali heeft Wim heel veel inzet en

veerkracht getoond en kon het zingen hem weer geluk brengen.

Toen Wim de laatste jaren minder mobiel werd, is hij door Ali vaak

gebracht en weer opgehaald.

De laatste maanden waren erg zwaar en intensief, vooral voor Ali en

anderen die hem verzorgden.

 

Beste Ali, Ria en Gwen, Fam. Stijnman, Fam. Boere.

Wij wensen jullie heel veel sterkte om het gemis van Wim een plek te geven.

Beste Wim. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend, 

ook wij moeten verder zonder jou, en wat is nou een koor zonder

Stijnman!

Maar wat zou het mooi zijn, als jij nu zou kunnen meezingen met het

grote Hemelse koor, samen met al je koormaten die jou zijn

voorgegaan.

En, wat zou het mooi zijn als onze tijd daar is, dat dan

ook wij daarin kunnen meezingen. Samen met jou….


Voorzitter St. Caeciliakoor, Theo Boere
dinsdag 28 december 2021

Overlijden Anneke van Zuilen van Beek

 Anneke van Zuilen van Beek

In 2014 is Anneke lid geworden van het Dameskoor van de St. Franciscus locatie in de parochie Pax Christi. Haar zuivere alt stem is daar 7 jaar te horen geweest en zeer gewaardeerd. Samen met haar toenmalige buurvrouw Mien Bode -Duits kwam zij trouw repeteren en zingen in de vieringen. Op de eerste rij viel hun donkere haardos extra op tussen de meestal blonde Dames.


Gegraveerde tekst:

ANNEKE   

Alt van  St. Caeciliakoor,

Alt-ijd in onze Herinnering!

zondag 21 november 2021

St Caecilia feest 2021

 Zondag 21-11-2021 vierden wij het st. Caecilia feest in een sobere vorm, maar wel met veel zang.

Rieka van Zwieten-Verkleij vierde haar 40 jaar koorlidmaatschap en voor Jan Boere waren dat er 50!

Beiden zijn door pastor Huub Spaan in het zonnetje gezet en gedecoreerd.
Van de kerkdienst is een geluidsopname gemaakt, als u daar belangstelling voor heeft, geef dat dan even door aan de secretaris.

zondag 16 mei 2021

St. Caecilia Cantorij

 St. Caecilia Cantorij 

2021-05-15  Eerste zangbeurt van St. Caeciliakoor na de stop. 14 Maanden is er niet gezongen of gerepeteerd. Nu is er weer toestemming om in de viering met 4 personen te zingen.

De spits is afgebeten door 4 dames van ons koor. 

Het was fijn om weer gezang te horen tijdens de dienst.

Twee korte registraties van deze eerste keer!


Inzingen voor de viering


Intredezang couplet 2

maandag 5 april 2021

Overlijden Wilhelmina Gerarda Bode-Duits

 Het koor van Engelen moge u ontvangen

 

In dierbare herinnering

Met grote droefheid, hebben wij,

leden van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia,

van de St. Franciscuslocatie  

van de Pax Christi Parochie te Oudewater,

kennis genomen van het overlijden van ons koorlid en vriendin:

 

Mevr. Wilhelmina Gerarda Bode - Duits

Vanaf 1982 lid van ons kerkkoor.

Mien heeft dus ruim 38 jaar de Heer lof toegezongen.

In 2018 onderscheiden met de

Gregorius oorkonde en speld

 

              Psalm 42 Heer, laat mij voor uw altaar komen,

                            Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd

                            Heer reken mij onder uw vromen,

                            Onder uw hoede is mijn ziel verheugd.


                                   ---------------------------------------------------------------

In Memoriam ons koorlid: Wilhelmina Gerarda Bode–Duits

Mien

In 1982 heeft Mien zich aangemeld bij het Dameskoor van de St. Fransiscus kerk in Oudewater. Als Alt liet zij daar haar stem gelden. Het was niet alleen zingen in de reguliere kerkdiensten maar ook in de rouw en trouwdiensten.

Het is niet precies te achterhalen hoelang zij voorzitter van het Dameskoor is geweest, maar tot aan de fusie met het St Caeciliakoor was zij er de baas. Gedreven was zij om de muziek te verzorgen. Hiervoor had zij thuis zo haar eigen muziek archief ingericht. Dat was gewoon handig want dan kon de muziek van te voren klaargelegd worden en meegenomen naar de repetitie of naar de kerk.

Ook was het de taak van Mien om bij een uitvaart een organist te regelen. Hiervoor beheerde zij een lijst met namen en telefoon nummers die zij in volgorde afbelde tot er iemand gevonden was. Daarna belde ze alle leden af om te komen zingen bij de uitvaart.

Mien ging altijd op de fiets naar het koor door weer en wind. Na een aanrijding is haar man Kees haar gaan rijden of maakte ze gebruik van een bereidwillig koorlid om ter plaatse te komen.

Altijd was Mien ruim van te voren aanwezig om de stoelen goed te zetten, de muziek klaar te leggen en de deur te openen.

In 2018 is bij de fusie met het Herenkoor St. Caecilia een inhaalslag gemaakt voor de dames met eremedailles van de Nederlandse St. Gregorius Vereniging. Mien heeft daarbij de zilveren medaille en speld ontvangen voor haar 38 jaar zingen voor de Heer. Kort daarna kwam haar man Kees te overlijden en werd het gaan naar Oudewater een te groot probleem. Het St. Caeciliakoor heeft Mien toen wegens haar verdiensten tot erelid benoemd voor het leven.

We zullen Mien ook herinneren als de alt die zorgde voor de hoest tabletjes. Die stonden altijd voor iedereen klaar op de hoek van de bank. Ook de koekjes bij de koffie kwamen bij Mien uit de tas.

In de vrije uurtjes verzorgde zij ook nog de bloemen bij de Maria kapel die op haar grondgebied aan de Waardsedijk stond en voor iedereen toegankelijk was. De hulp die zij kreeg van een paar koorleden leidde er toe dat de kapel grondig werd gerenoveerd. En nu staat ook Maria weer te blinken. Een inhuldiging moet Mien nu van bovenaf bekijken. Door corona is die steeds uitgesteld.

 

Wij zijn Mien dankbaar voor haar inzet voor het Dameskoor en zullen nog veel aan haar terugdenken.

Moge Mien rusten in vrede.