maandag 21 december 2020

Pastoraal bericht van 17 dec 2020

 Beste allemaal,

 

26 november hadden we nog hele mooie plannen om met alle beperkingen Kerstmis te vieren.

Vorige week werden we al verontrust door de cijfers, dit weekend door het extra Catshuisberaad

en maandagavond had premier Mark Rutte een ernstige toespraak voor het gehele land.

Daarop volgde een bijzonder overleg tussen overheid en kerken, waaronder de bisschoppen.

Wij begonnen alvast onze plannen bij te stellen en deze woensdagmorgen hebben we besluiten moeten nemen.

Hierover informeren we jullie met dit bericht.

 

De Adventstijd was al anders dan anders, waarbij we hadden bedacht aandacht voor kwetsbaren en ouderen,

Kerkopenstelling, voor de kinderen en gezinnen extra vieringen, vervolgens voor de kerstdagen “Snuffelen met Kerst”.

Maar toen werd de situatie in Nederland heel dreigend en penibel.

 

We hebben na beraad en overleg tussen Parochiebestuur en Pastoresteam besloten per direct onze activiteiten,

vieringen, vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten met kerstdagen, huisbezoeken te stoppen.

Al onze vrijwilligers, werkgroepen en commissies krijgen het dringende advies de waarschuwing van premier Rutte op te volgen

en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Activiteiten voor de kerk vanuit huis te doen.

Waar het echt niet anders kan de richtlijnen goed in acht te nemen van afstand bewaren en handen te wassen, enzovoorts.

 

Deze beslissing was niet makkelijk te nemen,

we begrijpen ook dat het teleurstelling zal oproepen,

maar we nemen deze maatregelen omdat we er van overtuigd zijn

dat de gezondheid van alle bezoekers en alle vrijwilligers  de grootste prioriteit heeft.

 

Uiteraard blijft het pastoraal team beschikbaar voor dringende pastorale zorg en zullen uitvaarten doorgang vinden.

De telefoon van het Centraal Secretariaat blijft tijdens openingsuren bereikbaar,

het noodnummer is bereikbaar evenals het nummer voor de melding van een uitvaart.

 

Op de website wordt morgenochtend de reservering voor vieringen en “snuffelen met kerst” gesloten.

Degenen die zich reeds hadden aangemeld krijgen dezer dagen bericht.

Op de website van de Pax Christi zullen we steeds proberen de actuele informatie te delen.

Persberichten voor de weekkranten worden voorbereid en komen spoedig beschikbaar.

 

De Nieuwsbrief voor Januari wordt voorbereid (kopij inleveren vóór 3 januari), hierin zullen we nog niet de laatste actualiteit kunnen delen,

maar wel zal het een Nieuwsbrief worden waarin we onze verbondenheid tot uitdrukking proberen te brengen.

Onder andere verzamelen we enkele ervaringen van mede-parochianen in deze nieuwe lockdown-periode.

 

Hieronder een gedichtje dat een oud-parochiaan van de Pax Christi deze dagen bij zijn Kerstwens opstuurde:

 

Beste Pastor Huub,

 

BREAKING NEWS (’n appie om door te sturen)

 

Stukje wandelen          niet afgelast

Filmpje kijken               “     “

Uitgebreid koken           “     “

Spelletje spelen              “     “

Krantje lezen                “     “

Muziek beluisteren          “     “

Een boek lezen               “     “

Online gamen               “     “

Uitslapen                     “     “

Tijd voor elkaar             “     “

Lachen                      “     “

Zingen                       “     “

DANKBAAR zijn            “     “

 

 

Ondanks alles willen we u allemaal een Zalig Kerstfeest toewensen

en daarna een goede jaarwisseling met een Zalig Nieuwjaar.

Laten we mogen hopen dat we in de loop van het volgend  jaar,

weer onbeperkt bij alle vieringen elkaar kunnen ontmoeten.

 

pastor Thijs, pastor Janneke,

Nico, Grada, Leonard, Ellen,

Ton, pastor Huub.

 

p.s.

dit bericht wordt donderdag gedeeld met zoveel mogelijk emailadressen van vrijwilligers

die op het Centraal Secretariaat bekend zijn.

Uiteraard zijn jullie vrij om dit bericht na morgen door te sturen.

 

 

v.g.

shaloom en mazzeltov,

pastor Huub.


Toevoeging 

Beste allen,

​Wellicht ten overvloede deze info. Hierbij vermeld tot wanneer de vieringen ná de Kerst voorlopig niet door zullen gaan. Deze datum stond echter niet vermeld in het eerder toegestuurde bericht. Onderstaand bericht heb ik van de website gehaald. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerken gesloten per 16 december, geen (kerst)inloop. 

Door de recente maatregelen om het Covid virus in te dammen, opgelegd door de overheid en het Bisdom Rotterdam zijn de kerstinlopen in onze geloofsgemeenschappen afgelast. 

Alle kerken van onze 4 geloofsgemeenschappen zijn voor alle activiteiten per direct gesloten. Er is dus ook geen openstelling meer en individueel bezoek is niet mogelijk.

Ook alle vieringen gaan tot nader order en in ieder geval tot 19 januari niet door. 

Uiteraard gaan uitvaarten wel door. 

Wij nemen deze maatregelen omdat wij er van overtuigd zijn dat de gezondheid van alle bezoekers en alle vrijwilligers  de grootste prioriteit heeft. 

Zodra  er veranderingen komen in dit beleid vermelden wij dit op deze site. Op dit moment worden andere pagina’s van deze website nog aangepast. 

Ondanks deze moeilijke tijd en niet eenvoudige beslissingen wensen wij u toch een Zalig Kerstfeest en alvast een Zalig Nieuwjaar toe. We hopen dat we in de loop van het volgend  jaar, weer onbeperkt bij alle vieringen bij elkaar kunnen komen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst!

Parochie Pax Christi
secretariaat geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië, Oudewater
Geertje Zijleman-Vermeij

donderdag 10 oktober 2019

Overlijden Adri Stijnman 09-10-2019Het koor van Engelen moge u ontvangen

In dierbare herinnering

Met grote droefheid, hebben wij,
leden van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia,
van de St. Franciscuslocatie
in de Pax Christi Parochie te Oudewater,
kennis genomen van het overlijden van ons koorlid en vriend:

Dhr. Adri Stijnman

Vanaf 1949 lid van ons kerkkoor.
Adri heeft dus 70 jaar de Heer lof  toegezongen.
In 1999 onderscheiden met
de Pauselijke onderscheiding
“Pro Ecclesia”

              Psalm 42 Heer, laat mij voor uw altaar komen,
                            Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd
                            Heer reken mij onder uw vromen,
                            Onder uw hoede is mijn ziel verheugd.

Dat hij moge rusten in vrede


In memoriam uitgesproken tijdens de uitvaart door onze voorzitter Theo Boere

Overleden 9 oktober 2019
Woensdagavond, 9 oktober, tijdens de repetitieavond van ons St. Caeciliakoor, kregen we het bericht dat ons koorlid Adri Stijnman, die avond, was overleden.
Vanaf zondag ging het ineens heel slecht met hem, maar toch kwam de mededeling van zijn overlijden heel hard binnen, en hadden we als koor de behoefte om steun te zoeken bij elkaar.
 Adri Stijnman, geboren op 1 maart 1929, was vanaf 1949 lid van het St Caeciliakoor. Door zijn kennis van het Gregoriaans en het Latijn was Adri met zijn broer Wim altijd een van de steunpilaren van het koor, ook broer Dré Stijnman maakte tot zijn overlijden in 1998 deel uit van het Koor.
De naam Stijnman is al bijna driekwart eeuw onlosmakelijk verbonden met de naam St. Caeciliakoor.
Jarenlang is Adri actief geweest als archivaris van het koor en zorgde hij voor de samenstelling van de liturgie. Op dat gebied was hij zeer kundig en kon ook duidelijk uitleggen waarom iets wel, of juist niet, hoorde. Ook op muzikaal gebied was hij altijd bereid om zijn mede koorleden bij te staan.
In 1999 kreeg Adri Stijnman samen met zijn broer Wim en zijn vriend Piet van Dijk de Pauselijke onderscheiding ‘’ Pro Ecclesia ‘’, zij waren toen 50 jaar lid van het St. Caeciliakoor.
Toen; nu 20 jaar geleden was ik, net 1 jaar lid van het koor en ik was vol verwondering, hoe zij met de groep voorzangers het Gregoriaans, als ware het één stem, konden laten klinken.
Naast dat Adri 70 jaar lid was van het Caeciliakoor, was hij ook 55 jaar lid van ‘’De Banier’’ en ook daar was hij een van de dragende stemmen van de Bas partij. Daar zong hij samen met zijn broers Jan en Wim.
Adri had heel veel steun aan zijn geloof. Het deelnemen aan de Eucharistieviering was voor hem het hoogtepunt van zijn geloofsbeleving. Met het zingen van meerstemmige Latijnse Missen en meerstemmige klassieke liederen kon hij zich echt uitleven.


Toen er in de loop van de jaren meer Nederlands in het repertoire kwam, kon hij daar verrassend goed in meegaan, ook bij het samengaan met het Dameskoor was hij heel realistisch en zag hij het als een mogelijkheid om meerstemmig te kunnen blijven zingen.
Adri had heel veel interesse in Kunst, Cultuur en Klassieke muziek, deze deelde hij met zijn vriend Piet van Dijk, ook velen van ons koor mochten zijn cd’s van Bach of andere componisten beluisteren.
Adri had zoals iedereen zo z`n eigen humor, al moest je bij zijn opmerkingen vaak wel een inschatting maken, of het om een grap ging, of dat er een vorm van kritiek in doorklonk.
Na het overlijden van zijn Kameraad Piet van Dijk, brak er voor Adri een moeilijke periode aan, van verdriet en eenzaamheid. Maar toch vond hij de kracht om de waardevolle dingen van het leven weer op te pakken.
Stapje voor stapje ging het fysiek steeds wat minder en na het herseninfarct die hem afgelopen zomer trof, kwam een periode van totale afhankelijkheid. Ook dit moest en kon hij na enige tijd aanvaarden.
Het St Caecilia koor heeft enorm veel waardering voor alle mensen die Adri de laatste jaren met liefde en zorg hebben omringd. Wij wensen Wim en Ali en de fam. Stijnman veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Het Koor verliest met Adri een zeer gewaardeerde koorzanger, maar ook een hele lieve vriend. Wij geloven en vertrouwen dat Adri is opgenomen in Gods oneindige liefde.
Adri, Bedankt voor alles wat je voor ons koor hebt betekend, rust zacht.


Voorzitter St Caeciliakoor van de Locatie St Franciscus te Oudewater, Theo Boere

dinsdag 27 november 2018

R.K. KERKKOOR ST. CAECILIA MAAKT EEN NIEUWE START

25 November 2018 is een belangrijke datum in de geschiedenis van het St. Caeciliakoor.
In een viering van Christus Koning van het Heelal en van onze patroonheilige St. Caecilia is de fusie van het Dameskoor en het Herenkoor bekrachtigd.
Dames en Heren gaan voortaan samen verder onder de naam: "R.K. Kerkkoor St. Caecilia".
Foto Ria Boere

17 Dames en 16 heren vormen het nieuwe koor. Op 8 november was in de Algemene ledenvergadering de fusie al met algemene instemming uitgesproken.
Ook is daar een nieuw koorbestuur gekozen.
Als voorzitter is dhr. Theo Boere door de leden aangewezen.
In het bestuur werden dhr. Piet Vermeij en dhr. Arnold Klever gekozen. Zij gaan  de functies van penningmeester en secretaris vervullen. Zij zullen worden ondersteund door de commissies: Liturgie , Muziekbibliotheek en Sociale contacten.

zondag 19 maart 2017

GREGORIAANS ZONDAG LAETARE

A.s. zaterdag 25 maart, zingt ons koor de wisselende gezangen van de 4e zondag van de 40 dagentijd onder leiding van dirigente Monique van den Hoogen en piano Gert Lagerwerf.
Dit vindt plaats in de tuinzaal van De Wulverhorst bij de eucharistieviering om 19.00 uur met voorganger pater C. Spruit. De vaste gezangen zijn uit de mis "Ad modum Gregorianum". Ook het "Attenden  Dominum" zal niet ontbreken.
Voor de liefhebbers van Gregoriaans is dit een mooie gelegenheid om dit te komen beluisteren.

maandag 21 november 2016

GROEPSFOTO'S JUBILEUM

HERENKOOR ST. CAECILIA SAMEN MET UTRECHTS BYZANTIJNS ENSEMBLE


Foto's: Ria Boere

In de Ijsselbode van week 47 vind t je een gedetailleerd verslag van de viering.

Click op onderstaande link:
http://ijsselbode.onlinetouch.nl/4#/0

Op "High Tea" bij St. Caecilia, 20 november 2016


 
Tijdens de "High tea" zong Piet Vermeij onder begeleiding van Gert Lagerwerf een drietal liederen. Als eerste Lillie Marleen. er is geen opname van gemaakt van wege een lege batterij, daarom moet u het met de tekst doen.
 
 
Lied t.g.v. het 80 jarig bestaan van
Het herenkoor “St Caecilia”
zondag 20 november 2016
Melodie: Lili Marlen                                                              Tekst: Piet Vermeij
         Tachtig jaar geleden was een and’re tijd
         Men was voor de kerrek ov’ral toe bereid.
         Ook bij de vorming van een koor
         ging dat er vlotjes tussendoor
         Dat werd Caecilia  (2 x )
 
Weledele heer Nota van het postkantoor
Werd de eerste dirigent en ging er dan ook voor.
Als je soms eens niet zingen kon
werd je beboet, zonder pardon.
Zo was het herenkoor!! (2x)

En na al die mannen kwam de eerste vrouw
Met Rosita Penders wende dat al gauw.
Zij was de glimlach van het koor,
dus gingen we gelukkig door
met ons Caecilia (2x).
 
         Dan Ambrosianus, na hem meester Flip.
         Toen nam Theo Pollemans het koor in vaste grip
         Daarna verscheen Kees van den Brink,
         en nu Monique, ook die is flink.
         Dat is het herenkoor!! (2x)
 
         Haar muzikale leiding stellen we op prijs
         Door haar manier van aanpak houden we goed wijs.
         Dat zij nog vele jaren lang
         Ons dirigeert in ons gezang
         Da’s goed voor’t herenkoor!! (2x)
 
 
 
 
80 jaaar Herenkoor “St Caecilia”  van de
St. Franciscuskerk  te  Oudewater
20 november 2016
 
         Melodie: “La Montagne” van Jean Ferrat                               Tekst: Piet Vermeij
          Beter bekend als;  “Het Dorp” van Wim Sonneveld
 
Gregoriaans is onze stiel
Dat zingen we met hart en ziel
Nu al zo’n tachtig jaren lang.
 
Maar in deze moderne tijd.
Wijzigt de kerk ook haar beleid.
Of gaat dat onder lichte dwang?
 
Ook wij hebben ons aangepast.
Zoals dat een goed kerkkoor past.
We zingen nu in meerd’re talen.
 
De lof en glorie van de Heer.
Al ademt het een and’re sfeer.
Maar ook daarin willen we stralen.
 
Refr.
Zo wil het koor komende jaren
Te allen tijde dienstbaar zijn
Ondanks die meer dan tachtig jaren
Die enkelen van ons ook zijn.
 
Tot slot heb ik ook nog een wens
Als zanger en van mens tot mens
Houd toch Caecilia in eer.
 
Het is een wonderschone maagd
Die regelmatig aandacht vraagt
Niet voor zichzelf; maar voor de Heer
 
Moge voor de Franciscuskerk
Haar meer dan tachtig jaren werk
Toch geen verloren moeite blijken.
 
Zodat we jarenlang nog door
En steeds nog zingend in een koor
De liturgie blijven verrijken.
 
Refr.
Want op de wenteltrap naar boven,
zullen niet vaak meer zangers gaan.
Toch zingen wij voor Hem daarboven:
Per omnia saecula!!
 
                                                                       Oudewater, 20-11-2016

maandag 7 november 2016

Jubileum, 80 jaar herenkoor St Caecilia!


Jubileum, 80 jaar herenkoor St Caecilia!

Op zondag 20 november 2016 om 10.00 uur, viert het St Caeciliakoor van de St Franciscus kerk in Oudewater zijn 80 jarig bestaan.

Bij de oprichting in 1936 werd er alleen nog Latijn gezongen, en was het koor “alleenheerser” in de viering van de hoogmis op zondag.

Door veranderingen in de liturgie door de jaren heen is dat Latijn tot een minimum gedaald. Toch gaan wij er prat op nog steeds een viering met Latijn en Gregoriaans te kunnen zingen. Het is een genot om deze sacrale klanken te mogen vertolken. Ook de Nederlandse gezangen staan tegenwoordig op het rooster. Hiervan zingen we vaak meerstemmige stukken samen met het dameskoor van de parochie. Dit doen wij onder de enthousiaste leiding van de dirigente Monique van den Hoogen. Zij weet onze stemmen in de goede richting te sturen.

Dat het zingen veel voldoening geeft blijkt wel uit het feit, dat bijna alle koorleden wel een persoonlijk jubileum hebben meegemaakt.

Met enkele wat oudere leden is het natuurlijk welkom als ook jongeren onze gelederen zouden komen versterken. Als je op zondag 20 november om 10.00 uur, de plechtige jubileum viering komt bijwonen, kan het niet anders of je enthousiasme voor deze zang wordt gewekt.

We zijn verheugd dat we een gedeelte van het Utrechts Byzantijns Koor bereid hebben gevonden om, naast onze Gregoriaanse gezangen, in deze viering ook enige Grieks Byzantijnse liederen ten gehore te brengen. Dit zal de liturgie en onze feestvreugde zeker versterken.

Wij nodigen iedereen, die een fijne en/of devote zondagmorgen willen beleven, uit bij deze feestelijke Eucharistieviering!

Secr.: A. Klever

E.: St.Caecilia@gmail.com