dinsdag 28 december 2021

Overlijden Anneke van Zuilen van Beek

 Anneke van Zuilen van Beek

In 2014 is Anneke lid geworden van het Dameskoor van de St. Franciscus locatie in de parochie Pax Christi. Haar zuivere alt stem is daar 7 jaar te horen geweest en zeer gewaardeerd. Samen met haar toenmalige buurvrouw Mien Bode -Duits kwam zij trouw repeteren en zingen in de vieringen. Op de eerste rij viel hun donkere haardos extra op tussen de meestal blonde Dames.


Gegraveerde tekst:

ANNEKE   

Alt van  St. Caeciliakoor,

Alt-ijd in onze Herinnering!

zondag 21 november 2021

St Caecilia feest 2021

 Zondag 21-11-2021 vierden wij het st. Caecilia feest in een sobere vorm, maar wel met veel zang.

Rieka van Zwieten-Verkleij vierde haar 40 jaar koorlidmaatschap en voor Jan Boere waren dat er 50!

Beiden zijn door pastor Huub Spaan in het zonnetje gezet en gedecoreerd.
Van de kerkdienst is een geluidsopname gemaakt, als u daar belangstelling voor heeft, geef dat dan even door aan de secretaris.

zondag 16 mei 2021

St. Caecilia Cantorij

 St. Caecilia Cantorij 

2021-05-15  Eerste zangbeurt van St. Caeciliakoor na de stop. 14 Maanden is er niet gezongen of gerepeteerd. Nu is er weer toestemming om in de viering met 4 personen te zingen.

De spits is afgebeten door 4 dames van ons koor. 

Het was fijn om weer gezang te horen tijdens de dienst.

Twee korte registraties van deze eerste keer!


Inzingen voor de viering


Intredezang couplet 2

maandag 5 april 2021

Overlijden Wilhelmina Gerarda Bode-Duits

 Het koor van Engelen moge u ontvangen

 

In dierbare herinnering

Met grote droefheid, hebben wij,

leden van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia,

van de St. Franciscuslocatie  

van de Pax Christi Parochie te Oudewater,

kennis genomen van het overlijden van ons koorlid en vriendin:

 

Mevr. Wilhelmina Gerarda Bode - Duits

Vanaf 1982 lid van ons kerkkoor.

Mien heeft dus ruim 38 jaar de Heer lof toegezongen.

In 2018 onderscheiden met de

Gregorius oorkonde en speld

 

              Psalm 42 Heer, laat mij voor uw altaar komen,

                            Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd

                            Heer reken mij onder uw vromen,

                            Onder uw hoede is mijn ziel verheugd.


                                   ---------------------------------------------------------------

In Memoriam ons koorlid: Wilhelmina Gerarda Bode–Duits

Mien

In 1982 heeft Mien zich aangemeld bij het Dameskoor van de St. Fransiscus kerk in Oudewater. Als Alt liet zij daar haar stem gelden. Het was niet alleen zingen in de reguliere kerkdiensten maar ook in de rouw en trouwdiensten.

Het is niet precies te achterhalen hoelang zij voorzitter van het Dameskoor is geweest, maar tot aan de fusie met het St Caeciliakoor was zij er de baas. Gedreven was zij om de muziek te verzorgen. Hiervoor had zij thuis zo haar eigen muziek archief ingericht. Dat was gewoon handig want dan kon de muziek van te voren klaargelegd worden en meegenomen naar de repetitie of naar de kerk.

Ook was het de taak van Mien om bij een uitvaart een organist te regelen. Hiervoor beheerde zij een lijst met namen en telefoon nummers die zij in volgorde afbelde tot er iemand gevonden was. Daarna belde ze alle leden af om te komen zingen bij de uitvaart.

Mien ging altijd op de fiets naar het koor door weer en wind. Na een aanrijding is haar man Kees haar gaan rijden of maakte ze gebruik van een bereidwillig koorlid om ter plaatse te komen.

Altijd was Mien ruim van te voren aanwezig om de stoelen goed te zetten, de muziek klaar te leggen en de deur te openen.

In 2018 is bij de fusie met het Herenkoor St. Caecilia een inhaalslag gemaakt voor de dames met eremedailles van de Nederlandse St. Gregorius Vereniging. Mien heeft daarbij de zilveren medaille en speld ontvangen voor haar 38 jaar zingen voor de Heer. Kort daarna kwam haar man Kees te overlijden en werd het gaan naar Oudewater een te groot probleem. Het St. Caeciliakoor heeft Mien toen wegens haar verdiensten tot erelid benoemd voor het leven.

We zullen Mien ook herinneren als de alt die zorgde voor de hoest tabletjes. Die stonden altijd voor iedereen klaar op de hoek van de bank. Ook de koekjes bij de koffie kwamen bij Mien uit de tas.

In de vrije uurtjes verzorgde zij ook nog de bloemen bij de Maria kapel die op haar grondgebied aan de Waardsedijk stond en voor iedereen toegankelijk was. De hulp die zij kreeg van een paar koorleden leidde er toe dat de kapel grondig werd gerenoveerd. En nu staat ook Maria weer te blinken. Een inhuldiging moet Mien nu van bovenaf bekijken. Door corona is die steeds uitgesteld.

 

Wij zijn Mien dankbaar voor haar inzet voor het Dameskoor en zullen nog veel aan haar terugdenken.

Moge Mien rusten in vrede.


maandag 21 december 2020

Pastoraal bericht van 17 dec 2020

 Beste allemaal,

 

26 november hadden we nog hele mooie plannen om met alle beperkingen Kerstmis te vieren.

Vorige week werden we al verontrust door de cijfers, dit weekend door het extra Catshuisberaad

en maandagavond had premier Mark Rutte een ernstige toespraak voor het gehele land.

Daarop volgde een bijzonder overleg tussen overheid en kerken, waaronder de bisschoppen.

Wij begonnen alvast onze plannen bij te stellen en deze woensdagmorgen hebben we besluiten moeten nemen.

Hierover informeren we jullie met dit bericht.

 

De Adventstijd was al anders dan anders, waarbij we hadden bedacht aandacht voor kwetsbaren en ouderen,

Kerkopenstelling, voor de kinderen en gezinnen extra vieringen, vervolgens voor de kerstdagen “Snuffelen met Kerst”.

Maar toen werd de situatie in Nederland heel dreigend en penibel.

 

We hebben na beraad en overleg tussen Parochiebestuur en Pastoresteam besloten per direct onze activiteiten,

vieringen, vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten met kerstdagen, huisbezoeken te stoppen.

Al onze vrijwilligers, werkgroepen en commissies krijgen het dringende advies de waarschuwing van premier Rutte op te volgen

en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Activiteiten voor de kerk vanuit huis te doen.

Waar het echt niet anders kan de richtlijnen goed in acht te nemen van afstand bewaren en handen te wassen, enzovoorts.

 

Deze beslissing was niet makkelijk te nemen,

we begrijpen ook dat het teleurstelling zal oproepen,

maar we nemen deze maatregelen omdat we er van overtuigd zijn

dat de gezondheid van alle bezoekers en alle vrijwilligers  de grootste prioriteit heeft.

 

Uiteraard blijft het pastoraal team beschikbaar voor dringende pastorale zorg en zullen uitvaarten doorgang vinden.

De telefoon van het Centraal Secretariaat blijft tijdens openingsuren bereikbaar,

het noodnummer is bereikbaar evenals het nummer voor de melding van een uitvaart.

 

Op de website wordt morgenochtend de reservering voor vieringen en “snuffelen met kerst” gesloten.

Degenen die zich reeds hadden aangemeld krijgen dezer dagen bericht.

Op de website van de Pax Christi zullen we steeds proberen de actuele informatie te delen.

Persberichten voor de weekkranten worden voorbereid en komen spoedig beschikbaar.

 

De Nieuwsbrief voor Januari wordt voorbereid (kopij inleveren vóór 3 januari), hierin zullen we nog niet de laatste actualiteit kunnen delen,

maar wel zal het een Nieuwsbrief worden waarin we onze verbondenheid tot uitdrukking proberen te brengen.

Onder andere verzamelen we enkele ervaringen van mede-parochianen in deze nieuwe lockdown-periode.

 

Hieronder een gedichtje dat een oud-parochiaan van de Pax Christi deze dagen bij zijn Kerstwens opstuurde:

 

Beste Pastor Huub,

 

BREAKING NEWS (’n appie om door te sturen)

 

Stukje wandelen          niet afgelast

Filmpje kijken               “     “

Uitgebreid koken           “     “

Spelletje spelen              “     “

Krantje lezen                “     “

Muziek beluisteren          “     “

Een boek lezen               “     “

Online gamen               “     “

Uitslapen                     “     “

Tijd voor elkaar             “     “

Lachen                      “     “

Zingen                       “     “

DANKBAAR zijn            “     “

 

 

Ondanks alles willen we u allemaal een Zalig Kerstfeest toewensen

en daarna een goede jaarwisseling met een Zalig Nieuwjaar.

Laten we mogen hopen dat we in de loop van het volgend  jaar,

weer onbeperkt bij alle vieringen elkaar kunnen ontmoeten.

 

pastor Thijs, pastor Janneke,

Nico, Grada, Leonard, Ellen,

Ton, pastor Huub.

 

p.s.

dit bericht wordt donderdag gedeeld met zoveel mogelijk emailadressen van vrijwilligers

die op het Centraal Secretariaat bekend zijn.

Uiteraard zijn jullie vrij om dit bericht na morgen door te sturen.

 

 

v.g.

shaloom en mazzeltov,

pastor Huub.


Toevoeging 

Beste allen,

​Wellicht ten overvloede deze info. Hierbij vermeld tot wanneer de vieringen ná de Kerst voorlopig niet door zullen gaan. Deze datum stond echter niet vermeld in het eerder toegestuurde bericht. Onderstaand bericht heb ik van de website gehaald. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerken gesloten per 16 december, geen (kerst)inloop. 

Door de recente maatregelen om het Covid virus in te dammen, opgelegd door de overheid en het Bisdom Rotterdam zijn de kerstinlopen in onze geloofsgemeenschappen afgelast. 

Alle kerken van onze 4 geloofsgemeenschappen zijn voor alle activiteiten per direct gesloten. Er is dus ook geen openstelling meer en individueel bezoek is niet mogelijk.

Ook alle vieringen gaan tot nader order en in ieder geval tot 19 januari niet door. 

Uiteraard gaan uitvaarten wel door. 

Wij nemen deze maatregelen omdat wij er van overtuigd zijn dat de gezondheid van alle bezoekers en alle vrijwilligers  de grootste prioriteit heeft. 

Zodra  er veranderingen komen in dit beleid vermelden wij dit op deze site. Op dit moment worden andere pagina’s van deze website nog aangepast. 

Ondanks deze moeilijke tijd en niet eenvoudige beslissingen wensen wij u toch een Zalig Kerstfeest en alvast een Zalig Nieuwjaar toe. We hopen dat we in de loop van het volgend  jaar, weer onbeperkt bij alle vieringen bij elkaar kunnen komen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst!

Parochie Pax Christi
secretariaat geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië, Oudewater
Geertje Zijleman-Vermeij

donderdag 10 oktober 2019

Overlijden Adri Stijnman 09-10-2019Het koor van Engelen moge u ontvangen

In dierbare herinnering

Met grote droefheid, hebben wij,
leden van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia,
van de St. Franciscuslocatie
in de Pax Christi Parochie te Oudewater,
kennis genomen van het overlijden van ons koorlid en vriend:

Dhr. Adri Stijnman

Vanaf 1949 lid van ons kerkkoor.
Adri heeft dus 70 jaar de Heer lof  toegezongen.
In 1999 onderscheiden met
de Pauselijke onderscheiding
“Pro Ecclesia”

              Psalm 42 Heer, laat mij voor uw altaar komen,
                            Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd
                            Heer reken mij onder uw vromen,
                            Onder uw hoede is mijn ziel verheugd.

Dat hij moge rusten in vrede


In memoriam uitgesproken tijdens de uitvaart door onze voorzitter Theo Boere

Overleden 9 oktober 2019
Woensdagavond, 9 oktober, tijdens de repetitieavond van ons St. Caeciliakoor, kregen we het bericht dat ons koorlid Adri Stijnman, die avond, was overleden.
Vanaf zondag ging het ineens heel slecht met hem, maar toch kwam de mededeling van zijn overlijden heel hard binnen, en hadden we als koor de behoefte om steun te zoeken bij elkaar.
 Adri Stijnman, geboren op 1 maart 1929, was vanaf 1949 lid van het St Caeciliakoor. Door zijn kennis van het Gregoriaans en het Latijn was Adri met zijn broer Wim altijd een van de steunpilaren van het koor, ook broer Dré Stijnman maakte tot zijn overlijden in 1998 deel uit van het Koor.
De naam Stijnman is al bijna driekwart eeuw onlosmakelijk verbonden met de naam St. Caeciliakoor.
Jarenlang is Adri actief geweest als archivaris van het koor en zorgde hij voor de samenstelling van de liturgie. Op dat gebied was hij zeer kundig en kon ook duidelijk uitleggen waarom iets wel, of juist niet, hoorde. Ook op muzikaal gebied was hij altijd bereid om zijn mede koorleden bij te staan.
In 1999 kreeg Adri Stijnman samen met zijn broer Wim en zijn vriend Piet van Dijk de Pauselijke onderscheiding ‘’ Pro Ecclesia ‘’, zij waren toen 50 jaar lid van het St. Caeciliakoor.
Toen; nu 20 jaar geleden was ik, net 1 jaar lid van het koor en ik was vol verwondering, hoe zij met de groep voorzangers het Gregoriaans, als ware het één stem, konden laten klinken.
Naast dat Adri 70 jaar lid was van het Caeciliakoor, was hij ook 55 jaar lid van ‘’De Banier’’ en ook daar was hij een van de dragende stemmen van de Bas partij. Daar zong hij samen met zijn broers Jan en Wim.
Adri had heel veel steun aan zijn geloof. Het deelnemen aan de Eucharistieviering was voor hem het hoogtepunt van zijn geloofsbeleving. Met het zingen van meerstemmige Latijnse Missen en meerstemmige klassieke liederen kon hij zich echt uitleven.


Toen er in de loop van de jaren meer Nederlands in het repertoire kwam, kon hij daar verrassend goed in meegaan, ook bij het samengaan met het Dameskoor was hij heel realistisch en zag hij het als een mogelijkheid om meerstemmig te kunnen blijven zingen.
Adri had heel veel interesse in Kunst, Cultuur en Klassieke muziek, deze deelde hij met zijn vriend Piet van Dijk, ook velen van ons koor mochten zijn cd’s van Bach of andere componisten beluisteren.
Adri had zoals iedereen zo z`n eigen humor, al moest je bij zijn opmerkingen vaak wel een inschatting maken, of het om een grap ging, of dat er een vorm van kritiek in doorklonk.
Na het overlijden van zijn Kameraad Piet van Dijk, brak er voor Adri een moeilijke periode aan, van verdriet en eenzaamheid. Maar toch vond hij de kracht om de waardevolle dingen van het leven weer op te pakken.
Stapje voor stapje ging het fysiek steeds wat minder en na het herseninfarct die hem afgelopen zomer trof, kwam een periode van totale afhankelijkheid. Ook dit moest en kon hij na enige tijd aanvaarden.
Het St Caecilia koor heeft enorm veel waardering voor alle mensen die Adri de laatste jaren met liefde en zorg hebben omringd. Wij wensen Wim en Ali en de fam. Stijnman veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Het Koor verliest met Adri een zeer gewaardeerde koorzanger, maar ook een hele lieve vriend. Wij geloven en vertrouwen dat Adri is opgenomen in Gods oneindige liefde.
Adri, Bedankt voor alles wat je voor ons koor hebt betekend, rust zacht.


Voorzitter St Caeciliakoor van de Locatie St Franciscus te Oudewater, Theo Boere